กฎหมายสำหรับชีวิตประจำวัน
ผู้สอน

ผศ.ดร. สุวิมล พิชญไพบูลย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
กฎหมายสำหรับชีวิตประจำวัน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21741

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลกรุงเทพ

คำอธิบายชั้นเรียน

กฎหมายสำหรับชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.