ิฝึกการอ่าน พื้นฐานชีวิต

คำอธิบายชั้นเรียน

นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ อาทิ บทความ เรื่องเล่า วรรณกรรม วรรณคดี เป็นต้น