เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฟิสิกส์ ครู หมิว

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Dararat Wangno

มหาวิทยาราชภัฏอุดรธานี

สวัสดีค่ะ ห้องเรียนนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย และใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมการสอน บัญฑิตวิทยาลัย