ฟิสิกส์ ครู หมิว

Dararat Wangno

มหาวิทยาราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีค่ะ ห้องเรียนนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย และใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมการสอน บัญฑิตวิทยาลัย