เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทย์ ม.ต้น ครูหลิง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อัญมณี อุปฮาด

โรงเรียนบ้านนาคำ บึงกาฬ

ห้องเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น