เคมี ม.4 by ครูพี่โบว์

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4