เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฟิสิกส์ ครู นุ่น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปิยนุช คำเหลา

มหาวิทยาลับราชภัฏอุดร

สวัสดีค่ะนักเรียน ห้องเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา ฟิสิกส์ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2559