ฟิสิกส์ ครู นุ่น

ปิยนุช คำเหลา

มหาวิทยาลับราชภัฏอุดร

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีค่ะนักเรียน ห้องเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา ฟิสิกส์ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2559