ชีววิทยา ครูเต่า

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับนักเรียน ห้องเรียนนี้สำหรับประกอบการสอนวิชาชีววิทยา ม.5