เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1.ผู้เรียนสามารถหาความหมายของคำจากในดิกชันนารีและอินเทอร์เน็ตได้