การทดสอบการสร้างชั้นเรียนใหม่
ผู้สอน

กัลยา ขาวแดง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การทดสอบการสร้างชั้นเรียนใหม่

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21820

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คำอธิบายชั้นเรียน

ลองสร้างนะคะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.