กลุ่มรัศมีแข สาขาวิชาภาษาไทย รหัสนักศึกษา 56 และ 58 รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู 2559
ผู้สอน

สุนิษา โคษา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
กลุ่มรัศมีแข สาขาวิชาภาษาไทย รหัสนักศึกษา 56 และ 58 รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู 2559

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21836

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำอธิบายชั้นเรียน

สมาชิกในกลุ่ม

  1. ศิริพร อินทร์กาย 5614131219 (email : [email protected])
  2. สุนิษา โคษา 5614131317 (email : [email protected])
  3. ทิพย์วยุภา ทองแก้ว 5614131327 (email : [email protected])
  4. ธิมาพร นรชัย 5810787028 (email : [email protected])
  5. เจตุสุภา ไชยพรรณา 5810787072 (email : [email protected])

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.