ผู้สอน
มาริสา สลัดทุกข์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย ชั้น ป.5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21857

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


คำอธิบายชั้นเรียน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู