เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 2105-2104 (4)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 2105-2104 (4)

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานไอซีออปแอมป์การทำงานของออปแอมป์ในวงจร Inverting/Non Inverting Amplifier, Comparator,Differential Amplifier, Integrating amplifier และอื่นๆ การประยุกต์ใช้ไอซีสำเร็จรูปในงาน Dijital Multivibrator, flib-flop วงจรแสดงผลและวงจรขับ (Display/Driver) Timer, Regulator, Function Generator, Phase locked loop กำเนิดสัญญาณเสียงดนตรีและอื่นๆ