วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 2105-2104 (4)
ผู้สอน

นาย มูฮำมัดฟาเดล บราเฮ็ง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 2105-2104 (4)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21875

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

คำอธิบายชั้นเรียน

วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 2105-2104 (4)

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานไอซีออปแอมป์การทำงานของออปแอมป์ในวงจร Inverting/Non Inverting Amplifier, Comparator,Differential Amplifier, Integrating amplifier และอื่นๆ การประยุกต์ใช้ไอซีสำเร็จรูปในงาน Dijital Multivibrator, flib-flop วงจรแสดงผลและวงจรขับ (Display/Driver) Timer, Regulator, Function Generator, Phase locked loop กำเนิดสัญญาณเสียงดนตรีและอื่นๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.