การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้
ผู้สอน

ชัยวัฒน์ มุขช่วย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21879

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.