การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ชั้น ม.3/1 ปี 59
ผู้สอน

นาย พิเชษฐ์ บำบัดทุกข์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ชั้น ม.3/1 ปี 59

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21998

สถานศึกษา
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ระดับชั้น ม.3 นี้สร้างขึ้นเพื่อทดลองใช้ classstart มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ถ้าเกิดผลดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนก็จะพัฒนาการใช้งานและเผยแพร่ต่อไป ครูผู้สอนหวังว่านักเรียนในชั้นเรียนนี้จะมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น รวมทั้งสามารถใช้ classstart ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองมากที่สุดด้วย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.