วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ ปวช.2 MEP 2559


ผู้สอน
นาง เพ็ญศรี สมเวที
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ ปวช.2 MEP 2559

Class ID
22012

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
คำอธิบายวิชา

2/2559


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)