ผู้สอน
ธนิตา สิงห์เนี่ยว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชีววิทยาม.5 ครูธนิตา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22052

สถานศึกษา

โรงเรียนตะโหมด


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักเรียนชั้น ม.5/2