ผู้สอน
บุญยา หอยสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เคมี 5 ม.6 ครูบุญยา หอยสกุล


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22054

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักเรียนชั้น ม.6/1