เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ค23102 คณิตศาสตร์ 6 (ครูฝึกสอน อาลียา ดะช่ง)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนตะโหมด จังหวัดพัทลุง