ผู้สอน
ดวงใจ แก้วกล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

หลักภาษาไทย ๒


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22065

สถานศึกษา

โรงเรียนตะโหมด


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๙