คณิตศาสตร์ 5 ม. 3/3
ผู้สอน

สุพร อิสโม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ 5 ม. 3/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22066

สถานศึกษา
โรงเรียนตะโหมด

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 5 ม. 3/3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.