ผู้สอน
rhoyzuy keattidach
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22067

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตะโหมด