ผู้สอน
นงเยาว์ คงนาลึก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ห้อง ม.2/8


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22071

สถานศึกษา

โรงเรียนตะโหมด


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้อง ม.2/8