เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ดนตรีสากล1 ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่จะนำนักเรียนสู่โลกของดนตรีสากลไม่ว่าจะเป็นในบริบทของประวัติความเป็นมา ประเภทเครื่องดนตรีสากลและชนิดของวงดนตรีสากล ทฤษฎีดนตรีตลอดจนถึงการปฏิบัติ