การแต่งคำประพันธ์24/5
ผู้สอน

วรรณี ด้วงเอียด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การแต่งคำประพันธ์24/5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22098

สถานศึกษา
โรงเรียนตะโหมด

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ม4/5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.