ผู้สอน
orasa choorak
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.3/4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22110

สถานศึกษา

โรงเรียนตะโหมด


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมีทักษะฟัง พูก อ่าน เขียน