ม.3/7
ผู้สอน

orasa choorak

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.3/7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22132

สถานศึกษา
โรงเรียนตะโหมด

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตามลิงค์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.