ผู้สอน
นิวัฒน์ ประสานพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชีววิทยา 5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22160

สถานศึกษา

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

1. เป็นชั้นเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

2. ใช้สำหรับรายวิชาชีววิทยา 5 รหัส ว33245 ภาคเรียนที่ 2/2559

3. จำนวนนักเรียนที่ต้องเข้าเรียน 109 คน