ผู้สอน
น้ำเพชร แสงสิมมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาจีนระดับม.4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22170

สถานศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนภาษาจีนระดับ ม.4