ห้องเรียนของฉัน
ผู้สอน

nawarut tapangphun

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนของฉัน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22178

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสาริกา

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.