เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ( หลักสูตร รปศ-กลาโหม)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา