เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย superstar

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อนักเรียนทุกคนได้มาเรียนรู้เนื้อหา ทบทวนบทเรียน ทำแบบฝึกหัด ส่งการบ้าน เมื่อโลกเปลี่ยน เราจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีให้เข้าถึงพวกเราให้มากที่สุด