ผู้สอน
วรุณ เหล่าทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ICT น่ารู้


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22212

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


คำอธิบายชั้นเรียน

1.ประวัติโดยย่อของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ประเภทของข้อมูลสารสนเทศ
3.สื่อมัลติมีเดีย (ภาพ,เสียง,ข้อความ)