เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ICT น่ารู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1.ประวัติโดยย่อของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ประเภทของข้อมูลสารสนเทศ
3.สื่อมัลติมีเดีย (ภาพ,เสียง,ข้อความ)