เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนที่เกี่ยวกับการสอนทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาดังนี้

1.ความหมายและความสำคัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Desktop Author

3.การเริ่มต้นการใช้โปรแกรม Desktop Author