ผู้สอน
วิมลรัตน์ เกตุแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22214

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนที่เกี่ยวกับการสอนทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาดังนี้

1.ความหมายและความสำคัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Desktop Author

3.การเริ่มต้นการใช้โปรแกรม Desktop Author