การเรียนการสอนในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผู้สอน

ลักขณา มณีเขียว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเรียนการสอนในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22216

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นการเรียนการสอนในเครือข่ายในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ความหมายและพัฒนาการสื่อสารข้อมูลด้วยโทรศัพท์

2. โปรโตคอลและอุปกรณ์การสื่อสาร

3. เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.