เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การสร้างชั้นเรียนนี้เพื่อให้ทราบถึงการใช้งานและการใช้เครื่องมือของโปรแกรม Photoshop และการตัดตกแต่งรูปภาพ