ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ผู้สอน

ธนวัฒน์ นามชุ่ม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระบบข้อมูลและสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22254

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เพื่อการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.