homeKnowledge_discovery
person
Knowledge_discovery

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
Knowledge_discovery

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2227

สถานศึกษา
cru

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนที่รวบรวมความรู้ทางด้านไอทีไว้เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)