ผู้สอน
เมธาวี วงศ์ไวโรจน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ปวช.3/1 การท่องเที่ยว


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22316

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการ