วอลเลย์บอล
ผู้สอน

กุลสตรี แก้วสมบัติ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วอลเลย์บอล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22324

สถานศึกษา
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนทักษะวอลเลย์บอลเบื้องต้น เช่น การเซต การอันเดอร์ การตบ การเสิร์ฟ และการลงทีม เพื่อแข่งขัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.