เรียนรู้อาเซียน
ผู้สอน

EarthJob JobEarth

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เรียนรู้อาเซียน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22333

สถานศึกษา
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ น ร เรียนรู้เกี่ยวกับการพูด การเขียนภาษาต่างๆในอาเซียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.