ผู้สอน
จินตนีย์ รู้ซื่อ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ECN-200 for TOI58


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22352

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนศ บัญชี ปี 1