ผู้สอน
เบญจมาศ บุตรศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การทำขนมเทียน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22364

สถานศึกษา

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ศึกษาจากเว็บไซต์หรือไฟล์ที่แนบมา