ผู้สอน
สุภาพร ศรีจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

รูปเรขาคณิตสามมิติ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22367

สถานศึกษา

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

หาความหมาย

รูปทรงต่างๆ

ขนาดของรูปทรงต่างๆ