ผู้สอน
ณัฐวุฒิ อยู่เย็น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22376

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


คำอธิบายชั้นเรียน

บทที่1