homeเขียนแบบ
person
เขียนแบบ

ผู้สอน
นาย สุรสฤษดิ์ ศรีถาวร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เขียนแบบ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2246

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาช่างในบ้าน รหัสวิชา ง332201มัธยมศึกษาปีที่3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)