เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา สารสนเทศ 6 (ง 23206)

คำอธิบายรายวิชา

Adobe Captivate เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้การสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ interactive multimedia ที่ถือว่าสร้างสรรค์งานที่ง่าย รวดเร็วละสะดวกอีกโปรแกรมหนึ่ง จากค่าย macromedia มาสู่ Adobe ทำให้ Captivate เป็นอีกโปรแกรมที่มีการนำมาใช้กันอย่างกว้างขวางแพร่หลายมากที่สุด ด้วยคุณลักษณะมาตรฐานไฟล์ในรูปแบบ Flash (SWF) ที่สามารถเล่นได้ด้วยตัวเอง ขนาดไฟล์ที่เล็ก รงรับไฟล์มัลติมีเดียทำให้ Adobe Captivate เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานด้าน E-Learning หรือการเรียนการสอน Online ได้อย่างดี