คอมพิวเตอร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์
ผู้สอน

นายือมิง มาหามะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22487

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์แบบจำลองทางเศรษฐมิติ วิเคราะห์วิธีการใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจเทคนิคการประมาณค่าพารามิเตอร์ ตัวแปรล่าช้า การประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์ในแบบจำลองถดถอยที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียวและหลายตัว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.