เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปวช. 2/4 อาหารและโภชนาการ วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ส่งงานด้วยนะครับ ภายในคาบเรียน