ผู้สอน
วรรณวิภา โคตัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สารชีวภาพในงานผลิตพืช (Biotic for Plant Production) 3502-2211


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22493

สถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ ความสำคัญและประโยชน์ของสารชีวภาพ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสารชีวภาพ ชนิดและประเภทของสารชีวภาพในงานผลิตพืช กลไกการทำงานของสารชีวภาพ ปัจจัยที่มี ผลต่อการออกฤทธิ์ การผลิต การเตรียมและใช้สารชีวภาพ ข้อควรพิจารณาในการใช้สารชีวภาพในงานผลิตพืช