การผลิตสื่อนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา
ผู้สอน

นาย พิทักษ์ อิ่มจีน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การผลิตสื่อนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
225

สถานศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ  การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.